نسخه جدید یاهو مسنجر Yahoo! Messenger 10.0.0.1267

  Yahoo! Messenger 10.0.0.1267       Yahoo! Messenger 10.0.0.1267 آخرین نسخه از مسنجر یاهو می باشد. همان طور که می دانید از این نرم افزار می توانید برای گفتگو با دوستان خود که دارای...