دسته بندی: ایمیل

تماس تلفنی رایگان با آمریکا و کانادا توسط جمیل Call phones from Gmail

  گوگل بزرگترین موتور جستجو گر جهان دوباره تک بودن خود را ثابت نمود و در جدیدترین قابلیت اضافه شده به سرویس جمیل خود ، به کاربران این امکان را می دهد که تماس...

ادامه / دانلود