نرم افزار GNotes – Sync Notes with Gmail 0.6.2 برای آندروید

این نرم افزار به شما کمک میکند تا همه چیز را به خاطر داشته باشید. میتوانید زین پس همه چیز را داخل این نرم افزار یادداشت کنید تا هیچوقت از یادتان نرود. این نرم...