یکپارچه سازی دیسک با UltraDefrag 6.0.0 RC1 برای ویندوز

 UltraDefrag یک نرم افزار جهت یکپارچه سازی و یا به اصطلاح Defrag کردن هارد دیسک است. به دلیل اینکه فایل ها در یک نقطه از هارد دیسک متمرکز نمی شوند , این نرم افزار...