نرم افزار قرار دادن آرم و متن بر روی عکس بصورت دسته ای

  TSR Watermark Image v2.1.5.1-BRD TSR Watermark Image نرم افزاری قدرتمند برای قرار دادن انواع آرم و لوگو و نیز متن و لینک بر روی عکس می باشد. شما توسط ابن برنامه به راحتی...