برچسب: MultiMedia Builder

ضمیمه کلیک روزنامه جام جم شماره ۳۰۲ ( انتشار ضمیمه : ۱۸/۰۷/۸۹ )

 ضمیمه کلیک روزنامه جام جم شماره ۳۰۲      عناوین اصلی ضمیمه کلیک روزنامه جام جم شماره ۳۰۲ :   • تصویب انجام ترانزیت ترافیک ارتباطات از طریق ۲۰ درگاه بین‌الملل • اقدامات IT کشور در قالب سند طرح...

ادامه / دانلود

ضمیمه کلیک روزنامه جام جم شماره ۳۰۱ ( انتشار ضمیمه : ۱۱/۰۷/۸۹ )

 ضمیمه کلیک روزنامه جام جم شماره ۳۰۱       عناوین اصلی ضمیمه کلیک روزنامه جام جم شماره ۳۰۱ :   • تجلیل از پیام‌آوران حماسه‌ در حوزه مخابرات • جذب نخبگان کشور با سازمان شدن شرکت فناوری اطلاعات • مدیران...

ادامه / دانلود