تایپ آسان انواع فرمول های ریاضی MathType 6.7

 MathType 6.7     MathType 6.7 نرم افزاری قدرتمند در زمینه تایپ نماد های ریاضی در جاهایی همانند word ، MathML documents ، Latex ،  Tex  ، صفحات وب ، چاپ کردن ،...