Login نمودن ایمن ویندوز از طریق تشخیص چهره با LemonScreen 1.3.0

 LemonScreen 1.3.0 نرم افزاری است بسیار کاربردی و جالب در زمینه قفل گذاری ویندوز که برای شناسایی اشخاص استفاده می شود تا در هنگام بالا آمدن ویندوزتان فقط در صورت شناسایی صورت شما ویندوز...