پترن خطوط مورب و راه راه برای فتوشاپ Diagonal Lines Pattern for Photoshop

خطوط ضخیم مورب و الگوی راه راه برای فتوشاپ Thick Diagonal Lines and Stripes Pattern for Photoshop در این مطلب مجموعه ۸ پترن جالب برای فتوشاپ آماده کرده ایم. با نصب این پترن ها در برنامه فتوشاپ...