کاهش باور نکردنی حجم فایل های PDF با PDF Reduce Size of Multiple Files v7.0

 PDF Reduce Size of Multiple Files v7.0 نرم افزاری بسیار کاربردی در زمینه ی فشرده سازی فایل های Pdf می باشد. همان طور که می دانید گاهی اوقات فایل های Pdf حجم زیادی دارند...