چک کردن سرعت اینترنت

اندازه گیری سرعت اینترنت همواره دغدغه بزرگی برای کاربران اینترنت بوده که میخواستند با توجه به سرعت اینترنت مودم و یا شبکه خود برای دانلود بعضی از فایلها برنامه ریزی کنند.خصوصا که کاربران مودم...