قفل صفحه کلید گوشی در زمان های مشخص MrLock v1.11

 Mr Lock نرم افزاری کاربردی برای قفل شدن صفحه گوشی در زمان های مشخص می باشد. شما به کمک این برنامه می توانید طوری برنامه را تنظیم کنید که در زمان بندی...