فایل سورس یا Psd فتوشاپ از کت آماده برای عکس پرسنلی

 Coats Psd Photoshop     مجموعه ای از ۱۲ فایل Psd همراه با فایل Jpg از کت های آماده برای چسباندن به سر اشخاص در برنامه فتوشاپ و ساخت عکس های پرسنلی از آن...