بالا و پایین بردن سرعت پخش فایل های صوتی و نیز نازک و کلفت کردن صدا

 SuperUtils Audio Speed Changer Pro 1.0 + Portable   آیا تاکنون دنبال برنامه ای بوده اید که توسط آن بتوانید سرعت پخش یک آهنگ را زیاد یا کم و صدای آن را نازک...