حذف کردن برنامه های نصب شده در گوشی های نوکیا Batch Uninstal 2.0

 Batch Uninstal 2.0     توسط برنامه Batch Uninstal 2.0 شما به راحتی می توانید کلیه ی برنامه های نصب شده در گوشی خود ، که با فرمت Sis می باشد را پاک کنید....