برنامه ای فوق العاده برای ویرایش متون Notepad++ 5.6.8 Portable

 Notepad++ 5.6.8 Portable       اگر به دنبال جایگزینی برای Notepad ساده ویندوز می گردید ، ما ++Notepad را به شما پیشنهاد می کنیم .این برنامه با زبان برنامه نویسی ++C نگارش...