قفل کردن و محافظت از فایل ها و پوشه ها FolderMage Pro 1.0.0.21

 FolderMage Pro 1.0.0.21     نرم افزار های محتلفی برای محافظت از فایل ها و پوشه ها و قفل گذاری بر روی آنها ساخته شده است. این نوع برنامه ها خواستار زیادی در بین...