تامین امنیت رایانه با قفل گذاری پوشه ها و فایل ها WinGuard Pro 2010 7.3.11 Premium Edition Retail

 WinGuard Pro 2010 v7.3.11 Premium Edition Retail   تامین امنیت اطلاعات درون رایانه یکی از اصولی است که باید توجه زیادی به آن نمود. خیلی از کاربران ، درون کامپیوتر خود اطلاعات بسیار مهمی دارند...