نرم افزار قفل کردن قسمت های مختلف گوشی موبایل

 HeartLock v1.50 EN Translated     HeartLock نرم افزاری قدرتمند برای قفل کردن قسمت های مختلف گوشی موبایل و جلوگیری از دستیابی افراد به اطلاعات شخصی می باشد. شما توسط این برنامه می...