دیکشنری جامع چند زبانه برای موبایل ABBYY Lingvox3 Mobile v14.0.873

 ABBYY Lingvox3 Mobile v14.0.873      ABBYY Lingvox3 Mobile v14.0.873 جامع ‌ترین فرهنگ لغت چند زبانه مخصوص گوشی‌های هوشمند، پی‌دی‌ای‌ها، و ابزارهای ارتباطاتی جهان است. این نرم افزار توسط شرکت ABBYY  که از قدرتمند...