ضمیمه بایت روزنامه خراسان شماره ۱۷۸ – چهارشنبه ۱۵ تیر ۱۳۹۰

    عناوین ضمیمه بایت روزنامه خراسان شماره ۱۷۸ : • دوستان جومونگ، در ایران تلویزیون اینترنتی ایجاد می‌کنند • یک بام و دو هوا، مشکل اصلی IT ایران • پیش‌بینی‌های EA برای آینده...