دستگیری عبدالمالک ریگی

حیفم اومد از این موضوع بسیار مهم بگذرم . .     دستگیری شرور و جانی منطقه شرق کشور ، عبدالمالک ریگی را خدمت حضرت ولی عصر ، رهبر معظم انقلاب ، خانواده های...