پشتیبان گیری و باز گردانی اطلاعات در زمان دلخواه Comodo Time Machine 2.8.155286.178

 Comodo Time Machine 2.8.155286.178     Comodo Time Machine 2.8.155286.178 نرم افزاری کاربردی و بسیار مفید از شرکت Comodo به منظور بازگردانی رایانه به زمان قبل می باشد. کار این نرم افار به این صورت...