نمایش درصد باطری Beautiful Battery Disc 2.1.0 برای آندروید

با این نرم افزار به راحتی قادر خواهید بود تا از میزان مصرف باطری خود مطلع شوید. این نرم افزار درصد باطری شما را نمایش میدهد و میتواند بسیار کاربردی باشد. هم چنین شما...