کنترل کودکان در استفاده از رایانه با Salfeld Child Control 2012 12.470 برای ویندوز

کامپیوتر ها نوعی وسیله ی تفریحی برای کودکان هستند. آن ها می توانند بازی کنند یا دوستان جدیدی برای خود دست و پا کنند. اما با همه ی این وجود باید در استفاده از...