بازگردانی فایل های حذف شده با Professional Recover Center 2.9 برای ویندوز

بارها پیش امده است که فایلی را به اشتباه حذف کرده باشید. به کمک این نرم افزار می توانید تمامی فایل هایی که به اشتباه حذف کرده اید یا توسط ویروس یا Shut Down...