درام الکتریکی Electrum Drum Machine/Sampler v.4.6.5 برای آندروید

با این نرم افزار شما قادر خواهید بود تا به صورت الکتریکی موسیقی بنوازید. میتوانید از الگوی ارائه شده در نرم افزار استفاده کنید. صدای شما با پسوند WAV  در مموری کارت ذخیره خواهد...