نرم افزار تماس صوتی رایگان LINE: Free Calls & Messages 3.4.2 برای آندروید

با این نرم افزار قادر خواهید بود تا به راحتی با دوستان خود تماس صوتی رایگان برقرار کنید. این نرم افزار صحت کامل دارد و فقط از میزان ترافیک اینترنت شما مصرف خواهد شد....