تعویض والپیپر با abylon Logon Wallpaper Changer 2013 برای ویندوز

والپیپر بکگراند ویندوز سون می توان به راحتی و به صورت جداگانه با تنها چند کلیک عوض کرد. اما بدون دانش تکنیکی این امر غیر ممکن است . به کمک این نرم افزار شما...