قفل و مخفی نمودن درایو ها ۱st Disk Drive Protector v3.4

 ۱st Disk Drive Protector v3.4 نرم افزاری بسیار کاربردی می باشد که به کمک آن می توانید کلیه درایوهای موجود در کامپیوتر خود را مخفی و قفل نمایید. شما به کمک این نرم افزار...