ضمیمه کلیک روزنامه جام جم شماره ۲۹۸ ( انتشار ضمیمه : ۲۱/۰۶/۸۹ )

 ضمیمه کلیک روزنامه جام جم شماره ۲۹۸       عناوین اصلی ضمیمه کلیک روزنامه جام جم شماره ۲۹۸ :   • ارتباط ارائه‌دهندگان اینترنت پرسرعت قطع خواهد شد؟ • تشکیل شعب سیار برای مبارزه با قاچاق محصولات فرهنگی...