ضمیمه کلیک روزنامه جام جم شماره ۲۷۲ (انتشارضمیمه: ۰۲/۱۲/۸۸)

عناوین اصلی این ضمیمه : – قطع جی‌میل فرصت ملی یا تهدید؟ – عقب‌ماندگی کشور از برنامه در زمینه ارائه پورت پرسرعت – اینترنت ملی یک سال دیگر – گوگل علیه فیس‌بوک – انتشار...