دانلود ربنا با صدای استاد شجریان Shajariyan Rabana

Shajariyan Rabana ربّنا یا ربّنای شجریان ، یکی از آثار محمدرضا شجریان و شامل ۴ دعا از آیات قرآن مجید است که همه با عبارت ربّنا آغاز می‌شوند. این اثر در تیرماه سال ۱۳۵۸...