۳ تم متحرک از نمایش ساعت برای گوشی های سری ۶۰ ویرایش پنجم

 Animated Nokia Clock Themes           مجموعه ۳ تم متحرک و زیبا از نمایش ساعت برای گوشی های سری ۶۰ ویرایش پنجم آماده کرده ایم. این تم ها بر روی گوشی...