گجت جستجو در سایت های مهم برای ویندوز All Search V3.1 Gadget

 All Search V3.1 Gadget اول از هرچیز یک تعریف کوتاه از گجت برای شما عزیزان : Gadget چیست ؟ در کل Gadget به وسایل کوچک مکانیکی و یا الکترونیکی گفته میشود که اغلب اندازه ای...