دانلود تقویم ۱۳۹۰ برای Calendar گوشی های UIQ3

    در این مطلب فایلی را به شما ارائه خواهیم داد که با انتقال آن به گوشی UIQ3 خود می توانید در Calendar گوشی ، تقویم ۱۳۹۰ هجری شمسی را داشته باشید. بعد از...